Dank voor de bijdragen aan de buitengewone collecte Dank voor de bijdragen aan de buitengewone collecte


Beste Gemeenteleden,
In de afgelopen weken hebben wij, met de nodige schroom, een buitengewone collecte gehouden om het tekort van 2020 in te lopen. We realiseren ons dat het voor iedereen in veel opzichten een moeilijke tijd is. 
Wij zijn erg blij dat veel gemeenteleden een bijdrage hebben gegeven.
Het bedrag dat per 16 december is binnengekomen is bijna € 2.000.
Wij vinden dat een mooi bedrag dat zeker helpt om het te verwachten tekort van onze kerk over 2020 terug te brengen. 
Alle gevers heel hartelijk bedankt!
De Werkgroep Beheer.
terug