contact contactProtestantse Gemeente Eerbeek

Kruiskerk Eerbeek
Dr. Gunningstraat 27
6961 DJ  Eerbeek
0313 - 652366
www.kruiskerkeerbeek.nl 
Scriba's 
Rita Schillemans 
Jillert Tick
Scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
Koster Kruiskerk en beheer Bongerd
 Foka Veen 
 Johan Veen
 Hans Groen
 Koster@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                               
 0313 - 653077 of 06 -107 689 34   
Kerkelijk Bureau (administratie)
Geopend op maandag- en donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur in de administratieruimte van de Kruiskerk, tel. 0313 - 652366.
Kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau en elke 2e zondag van de maand na de kerkdienst.
Predikant
Marti Koster
06 - 511 376 86
Marti.koster@kruiskerkeerbeek.nl
Pastoraat rayon noord
maandag t/m vrijdag
Kerkelijk werker
Thecla Cornet
0313 - 231076
Thecla.cornet@kruiskerkeerbeek.nl  
Pastoraat rayon zuid
maandag, dinsdag, donderdag
Kerkelijk werker
Dorien Pol-Vink
Dorien.pol@kruiskerkeerbeek.nl                                                      
Ouderen pastoraat (75+)
Rayon Noord
dinsdag, woensdag
Bankrekeningen en RSIN

Protestantse Gemeente Eerbeek
(giften, vaste vrijwillige bijdrage, bijdrage kerkblad, collectebonnen)
NL 43 RABO 03110 23 185
RSIN 824132233

Diaconie Protestantse Gemeente Eerbeek
(ondersteuning hulpbehoefenden in Eerbeek en Nederland)
NL 37 RABO 03110 26 494
RSIN 824132245

ZWO (Hulp over de grens)
NL 58 RABO 0316 109 983


De Protestantse Kerk in Nederland (met alle plaatselijke gemeenten en diaconieën) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Geef je een gift aan de Protestantse Kerk, kerk in actie of Jong Protestant?
Dan mag je dit bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Als ontvangende instelling zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.Redactie
 
Alle kopij voor ons kerkblad KruisPuntde nieuwsbrief, de website, Facebook en regionale bladen kun je sturen naar: 
Redactie@kruiskerkeerbeek.nl
Een financiële bijdrage voor het kerkblad KruisPunt, dat 6 keer per jaar verschijnt, wordt zeer op prijs gesteld! Het richtbedrag is € 16,-- per jaar.
Niet-gemeenteleden kunnen een abbonement aanvragen via:  
Info.kerkbladen@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                
Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar Nieuwsbrief@kruiskerkeerbeek.nl    
Wil je de familieberichten (o.a. van overlijdens) ontvangen, meld je dan aan bij  Scribaat@kruiskerkeerbeek.nl                Facebook
Activiteiten Kruiskerk EerbeekWebsite Kruiskerk Eerbeek
www.kruiskerkeerbeek.nl


Jan van Rheenen
Website@kruiskerkeerbeek.nl           

Kerkelijke e-mail adressen
ICT@kruiskerkeerbeek.nl
                                                   
terug