Collectes zondag 3 juli Collectes zondag 3 juli
Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Deze zondag collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

Meer informatie over dit project op: kerkinactie-werelddiaconaat-india

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL58RABO 0316 109 983 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO) onder vermelding van collecte 3 juli India

Collecte voor de kerk
De bijdrage voor deze collecte kun je storten op bankrekening NL43RABO 0311 0231 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek onder vermelding van collecte 3 juli - kerk.

Bijdragen kan ook via de Appostel app!
 
terug