Collectes zondag 29 januari Collectes zondag 29 januari
maar ook
  • Ondersteunen van mensen binnen en buiten de kerk in Eerbeek die o.a. financieel zijn vastgelopen
  • Bijdrage aan het landelijk diaconaal werk van de PKN.
  • De kosten van doop- en avondmaalsdiensten
  • Overige activiteiten met een diaconaal karakter
De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 29 januari Plaatselijk diaconaat.

Collecte voor de kerk
De bijdrage voor deze collecte kun je storten op bankrekening NL43RABO 0311 0231 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek onder vermelding van collecte 29 januari - kerk.

Bijdragen kan ook via de Appostel app.
 
terug