Collectes zondag 14 augustus Collectes zondag 14 augustus
De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen en en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen, kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland om hun leven op te bouwen.

Meer informatie vind je op de website van Kerk in Actie: kerkinactie.nl/kerkinegypte

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL58RABO 0316 109 983 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO) onder vermelding van collecte 14 augustus Egypte

Collecte voor de kerk
De bijdrage voor deze collecte kun je storten op bankrekening NL43RABO 0311 0231 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek onder vermelding van collecte 14 augustus - kerk.

Bijdragen kan ook via de Appostel app!
 
terug