Hoe onze collecte van augustus aan het Oekraïne project is besteed Hoe onze collecte van augustus aan het Oekraïne project is besteed
Nina Ognivchuk (oprichtster van het centrum) stuurde direct daarna ons het volgende bericht: 
“Dear brothers and sisters, Thank you!! Yesterday I’ve bought potatoes, oil, flour, tea, sugar, etc. 

I have visit five families and gave them the food. One mom began to cry…., she was so touched to see how God provides! Tomorrow we’ll deliver for more families and send you report; it is such a big help for those families, thanks a lot! 
May God bless you all”.

Door Corona zijn de Gipsy families zwaar getroffen. Er is geen werk voor hen, dus geen inkomen. Ze moeten rondkomen van het kleine beetje kinderbijslag geld dat zij ontvangen van de overheid. Daarnaast leven zij van wat de natuur op dit moment (gratis) te bieden heeft; op dit moment het verzamelen en verkopen van walnoten. Nina heeft foto’s mee gestuurd zodat u kunt zien hoe goed onze gaven besteed worden!
Meer informatie: Henk Bons 
ZWO@kruiskerkeerbeek.nl  

terug