De clubs gaan weer gaan draaien De clubs gaan weer gaan draaien

Graag willen we doorgeven dat de clubs weer gaan draaien.
 
We beginnen op vrijdag avond 18 september om 19.00 tot 20.00 uur met Eksentriek voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Dit zal waarschijnlijk in beide zalen gebeuren. We hebben 2 keer per maand club, de eerste data zijn 18 september en 2, 6 en 30 oktober. De leiding bestaat uit: Anouk, Bas, Alexander en Remco. Als de ouders de kinderen komen brengen moeten ze buiten wachten. Diane gaat dan naar buiten om naam en adres te noteren.

Eindverantwoordelijke is Diane Reuvekamp tel. 06-17618586

Normaal is er van 20.15 tot 21.30 uur Bongerdjongeren. Dit is voor jongeren van 15, 16 of 17 jaar en dan mag je in normale tijden blijven tot 23.00 uur. Vanwege de Coronamaatregelen sluit De Bongerd uiterlijk om 22.00 uur. Vanwege de per 29 september aangescherpte landelijke Coronamaatregelen kan de 18+ groep niet of slechts beperkt bijeenkomen. Lees de nadere berichten.

Bij vragen hoor ik het graag. 
Bart de Mik

Contact: Jongerenraad@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                    
 
terug