Borden vol hoop Borden vol hoop“Borden vol hoop”

Nu FF Anders zondag 4 juni 10.00 uur

De Emmaüsgangers is de naam die in de christelijke traditie is gegeven aan twee van Jezus’ discipelen. Volgens het Lucas-evangelie waren zij op de derde dag na Jezus’ dood op weg van Jeruzalem naar het dorp Emmaüs. Onderweg voegde de verrezen Jezus zich bij hen. Later zat hij met hen aan tafel…………

Stel je eens dat jij met Jezus aan tafel zou zitten…….als één van de twaalf?
 
  • Wat zou je hem dan willen vertellen?
  • Wat zou je hem juist willen vragen?
  • Wat zou je bij hem op het bordje leggen?

In deze viering, waarin Rita Vermeltfoort voorgaat, zullen ook de kinderen en de leiding van de kinderkerk hun aandeel hebben. Met elkaar zoeken en ervaren we de stilte en hebben we het gesprek …….samen aan tafel! Er is live muziek door Elbert Vink, op piano.

Van harte welkom op zondag 4 juni in de Kruiskerk, Doctor Gunningstraat 27, Eerbeek.
Vanaf 9.45 uur staan koffie, thee en natuurlijk ranja klaar.

De dienst is tevens online: www.kerkdienstgemist.nl (vind uw kerk: Eerbeek) 

Graag tot 4 juni! 
 
terug