Boekje gebrandschilderde ramen Kruiskerk Boekje gebrandschilderde ramen Kruiskerk


Op dinsdagavond 31 mei heeft Jan van Rheenen een presentatie gegeven van zijn onderzoek naar de gebrandschilderde glas-in-lood-ramen in de Kruiskerk.

Er was een enthousiaste groep mensen gekomen. Jan heeft in zijn verhaal de gebrandschilderde ramen tot leven gebracht. Hij heeft toegelicht wat we in de ramen zien, wie de kunstenaar Joep Nicolas is en wat de speciale techniek is die hij gebruikt heeft.
Met de woorden van Jan: “We hebben een Rembrandt in huis”!
Johan Voogd en Jan van Rheenen zijn in 2021 naar de Oude Kerk in Delft geweest. Daar zijn 27 grote ramen te zien, ook van de hand van de familie Nicolas, die wereldwijd bekend zijn.
Er is een boekje te koop van Jan van Rheenen en Johan Voogd, over de ramen in de Kruiskerk en in de Oude Kerk in Delft en ook over het Kruis in de Kruiskerk. In het boekje staan veel foto’s gemaakt door Johan Voogd  van de ramen van de Kruiskerk en van de ramen van de Oude Kerk in Delft. Dit boekje is voor slechts 5 euro te koop na afloop van de dienst op 5 juni.
 
Commissie Vorming en Toerusting
 
 
terug