Bloemschikking Pinksteren Bloemschikking Pinksteren

Handelingen 2: 3-4. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.
In de schikking ziet u bloemen in de kleuren van het vuur, oranje en rood. Daarbij wordt een lichtje, symbool voor het vuur van de Heilige Geest, geplaatst.

Handelingen1:8. Maar jullie zullen de kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria en overal op aarde.

De bloemen zijn geplaatst in de cirkel; de wereldbol met uitwaaierende takken. De Heilige Geest komt in alle gelovigen naar alle windrichtingen.


Met een groet van de werkgroep.
terug