Begroting van de diaconie voor 2022 Begroting van de diaconie voor 2022
De diaconie heeft de begroting voor het komende jaar ter inzage liggen voor de gemeenteleden. Wanneer er geen op- en /of aanmerkingen zijn of hierop een aanvulling is gemaakt, kan de begroting worden goedgekeurd.Er is een verkorte versie en een uitgebreide versie. Ook kun je een papieren exemplaar inzien bij het kerkelijk bureau op maandag- en donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. De stukken liggen daar tot en met 30 november 2021.
terug