Begroting commissie van beheer 2022 Begroting commissie van beheer 2022
Op de laatste kerkenraadsvergadering van 15 november j.l. is de begroting van onze gemeente voor 2022 voorlopig vastgesteld en goedgekeurd.
Deze begroting ligt vanaf heden voor onze gemeenteleden op het kerkelijk bureau.
Voor vragen of inzage van deze begroting is er gelegenheid op dinsdagmorgen 23 november of donderdagmorgen 25 november a.s. van 10.00 tot 12.00 uur op het kerkelijk bureau. Op de laatste kerkenraadsvergadering van 15 november j.l. is de begroting van onze gemeente voor 2022 voorlopig vastgesteld en goedgekeurd.
Lees de verkorte versie of de complete begroting.
terug