Bedankt voor het bezorgen van de kerstattenties Bedankt voor het bezorgen van de kerstattenties
Deze week hebben veel oudere en zieke gemeenteleden een amaryllisbol als kerstgroet van de diaconie ontvangen.
Alle 280 amaryllisbollen zijn bezorgd dankzij de inzet van pastoraal medewerkers, contactpersonen, pastores en andere vrijwilligers. 
De diaconie is blij, verrast en dankbaar voor de geweldige inzet door zoveel mensen.
Hartelijk dank hiervoor!

Piet Breen, namens de diaconie

De diaconie wenst je goede kerstdagen en een hoopvol  2021

 
terug