Beamen en streamen Beamen en streamen


Na de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Gemeente kwam in 2006 de Protestantse Gemeente Eerbeek tot stand. Er waren twee kerkgebouwen en dat was op dat moment één teveel. De Gereformeerde Kerk werd verkocht en de Kruiskerk werd verbouwd.

Toen in 2008 werd begonnen met de renovatie, is men ook gaan nadenken over de kerkdiensten en wat daarbij nodig was. Er moest goed geluid komen en de te zingen liederen moesten op de muur geprojecteerd kunnen worden. In het voorjaar van 2009 was de kerk klaar voor gebruik en bij de officiële ingebruikname werd er voor de eerste keer 'gebeamd'.

Een groepje gemeenteleden vormde een beamteam en zij bedienden bij toerbeurt de beamers vanaf de galerij. Dit leverde hen na een poosje zelfs een bijnaam op 'de hoogwerkers'. In de loop der tijd veranderde er natuurlijk het nodige. Er konden zelfs foto’s en filmpjes in de diensten gebruikt worden. De groep veranderde, werd groter en er werd op deze manier gebeamd tot het voorjaar van 2020. Door de coronapandemie stond ineens alles op z’n kop.
De kerk mocht niet meer door de hele gemeente worden gebruikt, maar de intentie was om de kerkdiensten door te laten gaan door videodiensten te gaan opnemen. Dit werd, deels met privé-apparatuur, door een groep kerkleden gedaan. Op zondag kon je de opgenomen kerkdienst bekijken. Het groepje dat hieraan meewerkte was intussen groter geworden en men wilde betere kwaliteit. 

Het plan ontstond om de zondagse diensten met een drietal camera’s op te nemen en direct uit te zenden via internet, zodat de diensten thuis ‘bijgewoond’ konden worden. De kerkenraad gaf groen licht voor de investering met als resultaat dat we in september konden starten met uitzending van onze kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl. 

Ook nu is er iedere zondag een groep gemeenteleden bezig om dit mogelijk te maken. Daar moet heel wat voor ge-
regeld worden. De voorganger wordt benaderd om de orde van dienst toch vooral uiterlijk woensdagavond op te sturen, Eveline der Nederlanden gaat op zoek naar een drietal zangers en de ingeplande lector krijgt een herinnering.

Als de orde van dienst binnen is, worden alle mensen die de komende zondag een taak in de dienst hebben, op de hoogte gebracht door de coördinator en gaat iedereen aan het werk.

De liederen worden thuis en met de organist geoefend. De beamist gaat alles in een PowerPointpresentatie
zetten zodat op zondag alles netjes geprojecteerd wordt, maar ook op de juiste plaats in de uit te zenden beelden.
Ook de streamer moet aan het werk. Hij gaat aan de hand van een schema, een zogenaamd ‘script’, de hele dienst inplannen. Dit houdt in, dat uit meerdere camera’s gekozen kan worden om van beeld te wisselen. Hiervoor is een heel ‘draaiboek’ gemaakt dat je als leidraad kunt gebruiken.

Op zondag is iedereen die een taak heeft zo rond de klok van 9 aanwezig om de laatste puntjes op de i te zetten, zodat we als team om 10.00 uur met elkaar een zo mooi mogelijke kerkdienst kunnen verzorgen en uitzenden. 

Jan Los, coördinator.


 
terug