Avondgebed 40 dagen-tijd Avondgebed 40 dagen-tijd


In de veertigdagentijd starten we komende woensdag 22 februari om 19:00 uur tot 19:30 uur met de avondgebeden in de Kruiskerk. Dit zijn korte vieringen waarin we met elkaar willen zingen, luisteren naar het Mattheusevangelie, bidden en luisteren naar muziek.
Dit alles om samen stil te staan bij de dagen op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.
U bent van harte welkom in de Kruiskerk.

Aty Busweiler en Marina van Silfhout
 
terug