Actie Kerkbalans 16 t/m 31 januari 2021 Actie Kerkbalans 16 t/m 31 januari 2021
    
  
Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. 
De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten. 
We hebben daar jouw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voort-bestaan van de kerk. Vandaar dat we onze gemeenteleden elk jaar om een bijdrage vragen. 

Je zult begrijpen dat Actie Kerkbalans 2021 door het coronavirus anders zal verlopen, maar we willen de actie juist nu onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het coronavirus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met onze gemeenteleden. Een goed voorbeeld hiervan is de investering die is gedaan om livestreams mogelijk te maken.
 
Tussen 18 en 29 januari 2021 ontvang je een brief of een mailbericht met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op jou mogen rekenen. Dankzij jouw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.
 
Bouktje Hovenga, contactpersoon actie kerkbalans namens de werkgroep beheer. 
Kerkbalans@kruiskerkeerbeek.nl
 
terug