40 dagentijd - ‘Alles komt goed?!’ 40 dagentijd - ‘Alles komt goed?!’
Na de koffie/thee gaan we ongeveer 3 kwartier wandelen en onderweg kunnen we (na)praten over het thema of gewoon genieten van de natuur om ons heen.
Als we terugkomen staat er een heerlijke kop soep klaar.
Uiterlijk 19.00 uur sluiten we deze samenkomst af en keren we huiswaarts.
Fijn als u ook komt.

Opgave kan per e-mail zwo@kruiskerkeerbeek.nl


 
terug