2 nieuwe vacatures 2 nieuwe vacatures
Preekvoorziener
De kerkenraad zoekt op zeer korte termijn een preekvoorziener.
Aan de hand van een adressenlijst en rooster zoekt zij/hij naar gastpredikanten.
Het gaat ongeveer om 15 zondagen.
Zodra onze pastores de diensten ingevuld hebben (maand februari), kunnen de bel– en e-
mailwerkzaamheden beginnen (maart/april/mei)
Het is belangrijk werk en je wordt geholpen door Aad van der Ruijt.
Eind mei zijn alle diensten (hopelijk) ingevuld en wordt het rooster overgedragen aan het
scribaat. Informatie? scribaat@kruiskerkeerbeek.nl

Reparatiecafe
Peter van den Brink heeft besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden voor het repara-
tie café. We bedanken Peter voor zijn bijdrage aan het reparatie café en zullen zijn grote
kennis omtrent het repareren zeker gaan missen.
We zijn op zoek naar een ” techneut ” man of vrouw, die in zijn plaats ons ter zijde wil
staan. Wie dit aanspreekt kan zich a.s. dinsdag melden. Informatie bij Peter Wilbrink of ondergetekende,
Gerrit van de Maat 0623564100
terug